Från Wikipedia:

Granö
, mindre tätort i Vindelns kommun.

 

I byn finns kyrka sedan 1954, en Pingstförsamling, skola, affär, och camping på andra sidan hängbron över Umeälven.

Byn omnämnd redan i Gustav Vasas jordabok från år 1543.

 

Byn var och är belägen i Degerfors socken och ingick efter kommunreformen 1862 i Degerfors landskommun. I denna inrättades för orten 21 november 1941 Granöns municipalsamhälle som upplöstes 31 december 1958.